مهلت ارسال مقاله

  23 تیر  1397    15 مرداد 1397

اعلام نتایج داوری

 10 مهر ماه 1397

ارسال نهایی مقالات

 15 مهر 1397

زمان شروع کنفرانس

1 آبان  1397

زمان پایان کنفرانس

3 آبان 1397